Kentsel ısı adası etkisi! *

Daha fazla klima ve daha fazla enerji demek. Enerji ise karbon salınımı demek! Bu nedenle kentsel mekânlarda peyzaj konusu tam bir yumurta tavuk ilişkisidir.

İklim krizinin yarattığı ısı artışı artık herkesin farkında olduğu ama önlem almak için fazla bir şey yapmadığı büyük bir sorun. Kentlerin hızla ısınmasını önlemek için hiçbir şey yapılmayınca, ısı artışı yaşam konforu ve hatta halk sağlığını tehdit eder hale geldi. Her yaz bir öncekinden daha sıcak geçiyor. Kent merkezlerindeki insan faaliyetleri ve tercihleri, kent içindeki ısıyı kırsal bölgelere göre 2-6 derece arasında yükseltiyor. Isı artışının nedeni ise ısıyı yansıtan yüzeyler. Bina yüzeyleri ve çatıları, beton-asfalt yollar, oto yollar, beton ve asfalt açık oto parklar, okul ve diğer kamu kuruluş bahçeleri gibi… Birde buna kent planlamasında dikkate alınması gereken rüzgâr akış yönlerini iplemeyip ranta göre her yere bina ve gökdelen diken kentleşmeyi ekleyin… Geriye nefes almakta zorlanılan sıcak ve nem ortamında yaşamak kalır. Bu da mekânlarda, arabalarda daha fazla klima ve enerji demek. Enerji ise karbon salınımı demek! Bu nedenle kentsel mekânlarda peyzaj konusu tam bir yumurta tavuk ilişkisidir.

İklim krizi eylem planı ve büyükşehir belediyeleri…

Kentsel ısı adası etkisini düşürmenin yolu elbette karbon salınımını azaltmak için acil yerel tedbirler almaktır. Ancak kent içi peyzaj uygulamalarıyla artan kentsel ısı adası etkisini düşürmek mümkündür. Bunun için peyzaj uygulamalarıyla yansıtıcı yüzeyleri, çatıları, yeşil dokuyla kaplamak ve kent içinde etkin bir ağaçlandırma başlatmak gerekir. Eğer, iklim krizi eylem planı hazırlığı yapan 5-6 büyükşehir belediyesi işe buradan başlarsa kısa bir süre sonra görülebilir etkiler ortaya çıkacaktır. Dünyanın birçok kentinde iklim krizine karşı mücadele eden şehir yönetimlerinin çeşitli uygulama örneklerine bakabiliriz.

Bknz: https://www.nature.org/en-us/- http://www.nationalparkcity.london/    

İrfan Akgündüz

*Kentsel Isı Adası insan faaliyetleri nedeniyle çevresindeki kırsal alanlardan daha sıcak olan metropol alanlardır. Bu metropolitan alanlarla çevresindeki daha az yoğun bölgeler arasındaki sıcaklık farkı 2-6 C’ye kadar çıkabiliyor. Bu tanım ilk olarak Luke Howard tarafından 1810’larda kullanılmış. Kentsel ısı adası sıcaklık farkı geceleri gün içinde olduğundan daha fazladır ve bu farklar en çok rüzgâr zayıf olduğunda hissedilir. Yaz ve kış mevsimlerinde görülür. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Kentsel_%C4%B1s%C4%B1_adas%C4%B1)

2019-10-08T12:19:12+03:00